Đá trang trí ốp tường- đá bóc

Đá Xanh Ngọc Lồi 10x20

Đá Xanh Ngọc Lồi 10x20

Mã SP: MiA-BL-008
đ
Đá Vân Gỗ Phẳng 20x40

Đá Vân Gỗ Phẳng 20x40

Mã SP: MiA-BP-010
đ
Đá Vân Gỗ Lồi 5x20

Đá Vân Gỗ Lồi 5x20

Mã SP: MiA-BL-014
đ
Đá Vân Gỗ Lồi 15x30

Đá Vân Gỗ Lồi 15x30

Mã SP: MiA-BL-016
đ
Đá Vân Gỗ Lồi 10x20

Đá Vân Gỗ Lồi 10x20

Mã SP: MiA-BL-015
đ
Đá Tẩy Xanh 10x20

Đá Tẩy Xanh 10x20

Mã SP: MiA-BL-012
đ
Đá Sa Thạch Vàng

Đá Sa Thạch Vàng

Mã SP: MiA-BP-003
đ
Đá Sa Thạch Tím

Đá Sa Thạch Tím

Mã SP: MiA-BL-009
đ
Đá Phẳng Xanh

Đá Phẳng Xanh

Mã SP: MiA-BP-004
đ
Đá Hồng Ban Mai 10x20

Đá Hồng Ban Mai 10x20

Mã SP: MiA-BL-021
đ
Đá Bóc Đen 10x20

Đá Bóc Đen 10x20

Mã SP: MiA-BL-001
đ
Đá Bóc Vàng 10x20

Đá Bóc Vàng 10x20

Mã SP: MiA-BL-002
đ
Đá Bóc Trắng Sữa 5x20

Đá Bóc Trắng Sữa 5x20

Mã SP: MiA-BL-010
đ
Đá Bóc Vàng 5x20

Đá Bóc Vàng 5x20

Mã SP: MiA-BL-002-5x20
đ
Đá ánh sao đỏ

Đá ánh sao đỏ

Mã SP: MIA-BL-007
đ
Đá Ánh Sao Xanh

Đá Ánh Sao Xanh

Mã SP: MiA-BL-005
đ
Đá Ánh Sao Hồng

Đá Ánh Sao Hồng

Mã SP: MiA-BL-006
đ
Đá ánh kim đen 10x20

Đá ánh kim đen 10x20

Mã SP: MiA-BL-003
đ
Đá ánh kim trắng  10x20

Đá ánh kim trắng 10x20

Mã SP: Mã sản phẩm: MiA-BL-004
đ
Đá vân gỗ phẳng 5x20

Đá vân gỗ phẳng 5x20

Mã SP: Mã sản phẩm: MiA-BP-015
đ
Đá bóc vàng 5x20

Đá bóc vàng 5x20

Mã SP: MiA-BL-002-5x20
đ
Đá Bóc lồi đen 5x20

Đá Bóc lồi đen 5x20

Mã SP: MiA-BL-001-5x20
đ